Změna velikosti písma

Drobečková navigace

Úvod > Samospráva > Vyhlášky, zákony, usnesení

Vyhlášky, zákony

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon
O zpracování osobních údajů
...kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů
zákon č. 99/2019 Sb. O přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací

Místní vyhlášky

Název vyhlášky Účinnost
Obecně závazná vyhláška č. 5/2011 o ochraně nočního klidu, regulaci hlučných činností a veřejného pořádku 15.2. 2011
Obecně závazná vyhláška č. 7/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 1.1. 2013
Obecně závazná vyhláška č. 3/2011 o místním poplatku za psy 31.1. 2011

Obecně závazná vyhláška č. 4/2011 o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt

Obecně závazná vyhláška 012021 - systém odpadového hospodaření.PDF

31.1. 2011

1.1. 2022

Usnesení ze zasedání

Usnesení

Zápis č. 19 ZO DL.LHOTA 20042020 rv.pdf

Zápis č. 18 ZO DL.LHOTA 10022020 rv.pdf

Zápis č. 17 ZO DL.LHOTA 161220199r.pdf
Příloha č.1 Rozpočtová změna č. 10 2019
Zápis č. 16 ZO DL.LHOTA 18112019
Zápis ZO Dlouhá Lhota č. 15 14102019
Zápis ZO č.14 26082019r
Zápis ZO č. 13 29072019
Usnesení č.12 ZO Dlouhá Lhota 01072019
Zápis ZO č. 12 01072019
Usnesení č.11 ZO 17062019
Zápis č. 11 ZO 17062019
Zápis č.10 ZO Dlouhá Lhota 23052019
Usnesení č.9 08042019
Zápis ZO č.9 08042019
Usnesení ZO č.08 12032019
Zápis ZO č.08 12032019
Usnesení ZO č.07 04022019
Zápis ZO č. 7 04022019
Usnesení č.06 14012019
Zápis ZO č.06 14012019
Usnesení č. 05 04012019
Zápis ZO č.5 04012019