Úřední deska

Rekonstrukce obecního vodovodu

Obec Dlouhá Lhota obdržela z programu Jihočeského kraje “Rozvoj venkova a krajiny” dotaci ve výši 0,5 mil. Kč na realizaci projektu “Rekonstrukce části obecního vodovodu Dlouhá Lhota, I. etapa”. Výběrové řízení na zhotovitele vyhrála firma KAVAS-W s.r.o., která provede stavební práce do 30. 9. 2018 za celkovou cenu 967 637 Kč včetně DPH.

Věra Nováková
starostka obce