Úřední deska
Pozvánka_OZ 18. 11.2019

Pozvánka_OZ 18. 11.2019


Veřejná vyhláška

Veřejná vyhláška návrhu 4. aktualizace zásad územního rozvoje dat. 30.09. 2019


OZNÁMENÍ - ROZP. OPATŘENÍ č. 1-2 Svazek obcí Pod Horou 092019

OZNÁMENÍ - ROZP. OPATŘENÍ č. 1-2 Svazek obcí Pod Horou 092019Rekonstrukce obecního vodovodu

Obec Dlouhá Lhota obdržela z programu Jihočeského kraje “Rozvoj venkova a krajiny” dotaci ve výši 0,5 mil. Kč na realizaci projektu “Rekonstrukce části obecního vodovodu Dlouhá Lhota, I. etapa”. Výběrové řízení na zhotovitele vyhrála firma KAVAS-W s.r.o., která provede stavební práce do 30. 9. 2018 za celkovou cenu 967 637 Kč včetně DPH.

Věra Nováková
starostka obce


Úřední deska - archiv změn