Obec Dlouhá Lhota

Úřední deska
Pozvánka na jednání ZO 29.07.2019

Pozvánka na jednání ZO 29.07.2019


Oznámení rozp. opatření č.1 Svazek obcí Pod Horou 062019

Oznámení rozp. opatření č.1 Svazek Pod Horou 062019Rekonstrukce obecního vodovodu

Obec Dlouhá Lhota obdržela z programu Jihočeského kraje “Rozvoj venkova a krajiny” dotaci ve výši 0,5 mil. Kč na realizaci projektu “Rekonstrukce části obecního vodovodu Dlouhá Lhota, I. etapa”. Výběrové řízení na zhotovitele vyhrála firma KAVAS-W s.r.o., která provede stavební práce do 30. 9. 2018 za celkovou cenu 967 637 Kč včetně DPH.

Věra Nováková
starostka obce


Úřední deska - archiv změn